top of page

«УМАЙ ГРУПП» КОМПАНИЯСЫНЫН КОММЕРЦИЯЛЫК САЯСАТЫ АТА МЕКЕНДИК ӨНДҮРҮШЧҮЛӨРДҮ КОЛДООГО БАГЫТТАЛГАН.

Компаниянын коммерциялык саясатына ылайык, социалдык маанилүү товарлардын, фермердик жана башка органикалык продукциянын ата мекендик өндүрүүчүлөрү «Умай Групп» дүкөндөр тармагы менен иштөө үчүн импорттук жол менен келип чыккан аналогдук продукцияны жеткирүүчүлөргө караганда жеңилдетилген шарттарды алышат.

*Кызматташтыктын жеңилдетилген шарттары Кыргызстанда өндүрүш менен алектенген, бирок чет элдик уставдык капиталы 50%дан ашкан компанияларга жайылтылбайт.

Социалдык маанилүү товарлардын, фермердик жана башка органикалык продукциянын ата мекендик өндүрүүчүлөрү үчүн коммерциялык саясатка ылайык кызматташуунун шарттары:

2022-09-08_16-24-02.png

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 22-апрелиндеги №242 «Социалдык маанилүү товарлардын түрлөрүнө бааларды мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө» токтомуна ылайык, социалдык маанилүү товарлардын (СМТ) тизмеси:

Социалдык маанилүү товарлар (СМТ), Ата мекендик өндүрүүчү

1. Буудай уну, кара буудай (бардык сорттор)

2. Нан (формаланган) (ак, боз, кара буудай, жарым ак, батон)

3. Сүт 2,5-3,2% майлуулуктагы (сактоо мөөнөтү кыска уй сүтү, майлуулугу 2,5% жана 3,2%)

4. Өсүмдүк майы (күн карама жана пахта)

5. Каймак май (спред жана маргариндерден башка бардык түрлөрү)  

6. Эт (уй, кой, чочко, канаттуунун эттери)

7. Кумшекер

8. Күрүч (бардык түрү)

9. Макарон азыктары (узун кесилген, кыска кесме, атайын формат, улуттук кесме)

10. Тоок жумурткасы (бардык түрү)

11. Картошка (бардык түрү)

Фермердик продукциялардын тизмеси:

Фермердик продукциялардын тобу. Ата мекендик өндүрүүчү

Колбаса азыктары (ышталган, жарым ышталган, кайнатылган, чийки ышталган, чийки сүрсүтүлгөн, эт деликатестери, кесимдер, сосискалар, сарделькалар, каяктар, нарезка, сосиски, сардельки, шпигачкалар)

Крупалар (салмагы боюнча крупалар, таңгакталган крупалар, үлпүлдөгү)

Табигый ширелер (түз сыгуу, бардык сорттор)

Жаңы жашылчалар жана жемиштер (бардык түрү)

Кургатылган жемиштер (кургатылган жемиштер, жаңгактар, семичкелер, улуттук кычкыл сүттөн жасалган снектер)

Сырлар (катуу, жарым катуу, туздалган, ышталган, эритилген)

Консерваланган десерттер (джем, кыям, конфитюра, коюлтулган сүт)

Бал (бардык түрү)

Эт консервалары (бардык түрү)

Консерваланган жемиштер (бадыраң, томат, томат пастысы, лечо, жер-жемиш закускеси, ассорти)

Кефир (табигый, кошулмалары менен, айран, майлуулугуна карабастан)

Сметана (сметана, ряженка, каймак, майлуулугуна карабастан)

Быштак (табигый, кошумчалары менен, дандуу, быштак массасы, майлуулугуна карабастан)

Кыска убактыка сактала турган йогурттар (табигый, кошулмалары менен, ичүүчү)

Концентраттар, Экстракттар (кисель, желе, крахмал)

Туздалган азыктар (бадыраң, помидор, ассорти, капуста, козу карын)

Тамак-аш тузу (ири, майда)

Соустар (кетчуп, майонез, аджика, лаза)

Кургак специялар, приправалар (специялар, приправалар, сода, выпечкалар үчүн, жыттуу, даамдуу татымалдар)

Жеңилдетилген эмгек шарттарына өтүү үчүн ата мекендик өндүрүүчү (мындан ары – Жеткирүүчү) компаниянын Коммерциялык департаментинин жетектөөчү категориясынын менеджерине өтүнүч менен кайрылуусу керек.

Жеткирүүчү (поставщик) төмөнкүлөрдү эске алышы керек:

  1. Жеңилдетилген шарттарга өтүү ар бир кийинки айдын 1-күнүнөн баштап гана мүмкүн, сүйлөшүүлөр өнөктүгү алдын ала жүргүзүлүшү керек;

  2. «Умай Групп» менен буга чейин келишим түзгөн жана мындан ары иштөөнүн жеңилдетилген шартына өтүүгө кызыкдар болгон Жеткирүүчүлөр үчүн тез арада (бир күнү) «Умай Групп» тармактары үчүн сатуу баасын ретро бонустун жана маркетинг төлөмдөрүнүн деңгээлинин төмөндөшүнө барабар суммага төмөндөтүү зарыл;

  3. Жеңилдетилген эмгек шарттарын белгилөөчү Келишимге ылайык, Жеткирүүчү өзүнүн товарларын чекене соода рыногунун башка катышуучуларына (базарлар, рыноктор, тармактык эмес дүкөндөр, уюшулбаган дүкөндөр, соода түйүндөрү ж.б.) милдеттүү түрдө жеткирүүгө милдеттенет, аны электрондук товардык-ташуу баракчасын тариздөө менен жана «Умай Групп» компаниясынын дүкөндөр тармагына жеткирүү баасынан төмөн эмес сатуу баасында.

  4. Жеткирүүчү рыноктун бардык катышуучулары менен товарлар үчүн төлөм боюнча паритетти сактоого тийиш.  Бул "Умай Групп" компаниясы менен товарларга төлөө шарттары бирдей болушу керек жана башка дүкөндөр тармактарынан начар болушу мүмкүн эмес дегенди билдирет.

bottom of page